Wydaj z nami pracę naukową

Chcesz wydać pracę naukową?

Chcesz wydać pracę naukową? Zapraszamy do nas. Na przestrzeni trzydziestu lat swojej działalności Wydawnictwo Borgis wydało już kilka tysięcy pozycji naukowych:

wydać pracę naukową

 • monografie z różnych obszarów wiedzy: nauk humanistycznych, przyrodniczych, ścisłych, społecznych,
 • czasopisma, np. Bezpieczna Żywność, Biuletyn Numizmatyczny, Ojczyzna Polszczyzna, Nowa Weterynaria, Nowe Kontrakty,
 • atlasy specjalistyczne,
 • prace magisterskie, doktorskie i habilitacyjne,
 • tomiki pokonferencyjne i zbiory artykułów,
 • podręczniki akademickie.

Nasze wydawnictwo zapewnia:

 • pomoc wysoko wykwalifikowanych redaktorów i korektorów,
 • tłumaczenia artykułów naukowych,
 • kompletowanie dorobku naukowego autora,
 • formatowanie i skanowanie tekstów,
 • przygotowanie wersji elektronicznej.

W ramach współpracy autorzy mogą nam zlecić zebranie dokumentacji wymaganej przez uczelnie i komisje przydzielające stopnie i tytuły naukowe.

Gwarantujemy przyjazną atmosferę współpracy i szybkie terminy publikacji.

Jeśli jesteś lekarzem, farmaceutą, studentem kierunku medycznego, zajrzyj tu:

A jeśli jesteś autorem dzieła literackiego, zajrzyj tu.